Expert Drinks
Cos cumparaturi

Lichidări de stoc

Comenzile plasate pe 24 Ianuarie, vor fi preocesate şi livrate începând cu 25 Ianuarie! Vă mulţumim!

Regulamente campanii

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOTIONALA “SPRING WITH MASCHIO - 1 STICLA DE MASCHIO PINOT ROSA/CHARDONNAY (LA ALEGERE) CADOU”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

SRPING WITH MASCHIO - 1 STICLA DE MASCHIO PINOT ROSA/CHARDONNAY (LA ALEGERE) CADOU (denumita in cele ce urmeaza “Campanie”) este organizata de S.C. SIMBA.CO IMPORT SRL cu sediul in Bacau, str. Poligonului, nr. 4, cam. 16-17, etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J4/666/25.06.2015, Cod Unic de Inregistrare RO 34698618 – denumita in continuare “Organizator” si se va desfasura pe site-ul www.expertdrinks.ro.

Participantii la Campanie (denumiti in continuare “Participanti”) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi disponibil online pe site-ul expertdrinks.ro, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial, aceste modificări urmând să intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost anuntate oficial in mediul online.

 

SECTIUNEA 2. CONDITII DE PARTICIPARE

 

La Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu, care achizitioneaza produse participante la Campanie de pe site-ul expertdrinks.ro in perioada mentionata mai jos, in limita stocului disponibil pe site.

Decizia de intrare in Campanie conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru Participanti.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

Campania se va desfasura online in limita stocului disponibil de produse, pe site-ul www.expertdrinks.ro.

 

SECTIUNEA 4. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

 

Pentru a putea beneficia de produsul CADOU, participantul va trebui sa adauge in cos produse de min. 100 de lei din categoria SPRING. La finalul comenzii, participantul trebuie să aleagă manual produsul dorit dintre cele doua sticle.

 

MASCHIO – 1 PRODUS CADOU

 

Brand-urile participante la Campanie sunt urmatoarele:

Maschio Pinot Rosa Frizzante 0.75L - https://expertdrinks.ro/maschio-pinot-rosa-frizzante-0-75l

Maschio Chardonnay Frizzante 0.75L - https://expertdrinks.ro/maschio-chardonnay-frizzante-0-75l

Campania se desfasoara in limita stocului disponibil de produse.

Mecanismul de acordare a prodului cadou se realizeaza astfel:

La cumparaturi de min. 100 de lei, la produsele achizitionate din categoria SPRING, participantul va avea posibilitatea sa adauge in cos, la alegere, unul dintre produsele implicate in campanie, cu discount 99,99 %.

Produsul NU se adauga AUTOMAT in cos. Produsul cu 99.99 discount va putea fi selectat in zona de check-out, la finalizarea comenzii.
Campania NU SE CUMULEAZA cu PACHETELE PROMOTIONALE & PRODUSELE din lichidari de stoc.

DOAR PRODUSELE CARE AU MARCAT SIMBOLUL de mai jos intra in campanie.

 

SECTIUNEA 5. LEGISLATIE SI LITIGII

 

Prezentul regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una din clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 6. FORTA MAJORA

 

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

 

Daca, din orice motiv, Campania nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul perioadei de incheiere a Campaniei, se va anunta oficial pe site-ul expertdrinks.ro.

 

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la aceasta Campanie.

Produsele achizitionate de pe site-ul expertliquids.ro in cadrul prezentei Campanii, sunt oferite fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin participarea la Campanie si achizitionarea de produse de pe site-ul expertdrinks.ro., se considera ca toti Participantii si-au dat consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru detalii privind protectia datelor cu caracter personal va rugam sa accesati https://expertdrinks.ro/prelucrarea-datelor-personale.

01.03.2024 S.C Simba.Co Import S.R.L.

WhatsApp Messenger

Ce produse vă doriţi?